Stagiair bos- en natuurbeheer Programma Natuur

Vacature delen:
De afdeling Projecten & Programma’s van Staatsbosbeheer heeft vanaf september 2024 een plek voor een meewerkstage voor een 3e of 4e jaars hbo-student bos- en natuurbeheer.

Wat ga je doen?

Een aantal medewerkers van de afdeling Projecten & Programma’s is betrokken bij het Programma Natuur. Tot hun werk horen het beantwoorden van vragen van de provincies in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het realiseren van de Bossenstrategie en van aankoop- en inrichtingsprojecten.

Als stagiair neem je deel aan een aantal werkgroepen en werk je mee aan het beantwoorden van vragen van de provincies die worden gesteld aan de samenwerkende uitvoeringsorganisaties. Daarnaast kun je aan de slag met verschillende ondersteunende werkzaamheden.

Wie zoeken we?

  • Je bent een 3e- of 4e-jaars hbo-student bos- en natuurbeheer.
  • Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk; je bent in staat om foutloos te spellen en goedlopende zinnen te formuleren.
  • Je bent praktisch ingesteld. 
  • je bent communicatief en in staat om collega’s met (telefonische) ad hoc vragen te woord te staan.
  • Je bent bereidheid om wanneer nodig (per OV) naar onze kantoren in Amersfoort, Tilburg, Deventer, Groningen en Amsterdam te reizen.
  • Je bent ondernemend en neemt zelf initiatieven in lijn met de opdracht.

Wat bieden we?

We bieden je allereerst een leerzame stageplaats. Er is een werkplek voor je op een van onze kantoren. Je hebt een vaste stagebegeleider die jou ondersteunt en op weg helpt. Je krijgt een stage-overeenkomst en een stagevergoeding conform CAO Rijk. En heb je geen OV-studentenkaart, dan vergoeden we jouw reiskosten. 

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

De afdeling Projecten & Programma’s valt onder de directie Kennis & Expertise. Deze directie is het kennisplatform binnen Staatsbosbeheer. Binnen het strategische Programma Natuur werken we aan actuele maatschappelijke opgaven, zoals de aanpak van het stikstofvraagstuk door natuurherstel.

De overheid wil vóór 2030 de natuur ruimte geven voor herstel en versterking en de kwaliteit van water en bodem verbeteren. Ook wil ze meer doen tegen klimaatverandering. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zoekt met verschillende partijen naar oplossingen per gebied. Om de noodzakelijke doelen voor natuur, landbouw, water en klimaat te behalen, stellen de provincies gebiedsprogramma’s op. Uiterlijk 1 juli 2023 moeten zij hun eerste versie van de plannen per gebied klaar hebben. Hierin staan bijvoorbeeld doelen voor uitstootvermindering (emissiereductie), natuurherstel en water. En hoe die doelen bereikt worden. De plannen hoeven op 1 juli 2023 nog niet compleet te zijn. In de periode daarna worden ze verder aangevuld.

De Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied heeft 6 Rijkuitvoeringsorganisaties (RUO’s), waaronder Staatsbosbeheer, om hulp gevraagd bij het ondersteunen van de provincies in het uitvoeren van het NPLG. Deze regieorganisatie is onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onder meer Staatsbosbeheer ondersteunt provincies en andere uitvoeringspartijen bij de realisatie van het NPLG, door kennis in te zetten over grond, water en bodem, landbouw, natuur en landschap. Maar ook over gebiedsgericht werken, regelingen, instrumenten en het gebruik van data.

Interesse?

  • Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanneke van Basten, coördinerend adviseur programma Natuur, 06-22483818.
  • Via een selectieprocedure wordt de meest geschikte kandidaat voor deze stageplek geselecteerd.
Vacature delen:

Passende vacatures direct in je mailbox?