Boswachter Veenweiden

Vacature delen:
Wil jij graag een bijdrage leveren aan het behoud en beheer van de Noord-Hollandse Veenweiden? Lees dan verder.

Dit is je werk

Als boswachter met specialisatie beheer ben je medeverantwoordelijk voor het beheer van ruim 5.000 hectare laagveennatuur. Onze terreinen variëren van weidevogelgraslanden tot uitgestrekte rietlanden en veenmoerassen. Jouw visie, beheer en aansturingskracht dragen bij aan het beschermen van bedreigde planten- en diersoorten, die afhankelijk zijn van onze natuurgebieden. Maar die gebieden zijn er ook voor de mensen, om natuur en cultuurhistorie te beleven. En boeren benutten onze weidegebieden voor hun bedrijfsvoering en doen hiermee een deel van het natuurbeheer voor ons.

Je draagt bij aan de realisatie van het jaarplan van het beheerteam, zorgt voor aanbesteding van werk en helpt mee om pachtcontracten op te stellen. Verder lever je een bijdrage aan voorbereiden en begeleiden van projecten in jouw werkgebied, zoals bijvoorbeeld het Programma Natuur.

Je hebt affiniteit met de veenweiden en ervaring met opstellen van beheermaatregelen en begeleiden van de uitvoering hiervan. Je bent medeverantwoordelijk voor de dagelijkse planning en uitvoering van het beheerwerk en stuurt medewerkers beheer hierin functioneel aan. Daarbij heb je oog voor efficiënt en veilig werken. Je werkt, met respect voor ieders standpunten, nauw samenwerken met je collega-boswachters met specialisatie publiek en ecologie.

Je vertegenwoordigt Staatsbosbeheer in contacten met externe partijen, zoals ambtelijke organisaties, pachters, bewonersgroepen, omwonenden en zorginstellingen.  

Dit is jouw inbreng

 • Je hebt minimaal een diploma mbo bos- en natuurbeheer niveau 4 en enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie, waarbij je een team (functioneel) aanstuurde.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid, met goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je toont initiatief en hebt een proactieve en flexibele werkhouding.
 • Je hebt goede sociale vaardigheden, zoals tact, kunnen luisteren, empathie en aandacht.
 • Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken, waarbij je de collega-boswachters beheer functioneel en/of operationeel aanstuurt en coacht. Je geeft ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid en hecht aan een open en eerlijke cultuur en draagt hier zelf actief aan bij.
 • Je vindt het leuk om voor dit gebied gastheer te zijn en daarbij mensen te informeren en enthousiasmeren.
 • Je kunt omgaan met werkdruk, goed hoofd- en bijzaken onderscheiden en beweegt gemakkelijk in een complex werkveld.
 • Je bent sterk in het voeren van administratie, verslaglegging en het werken met programma's als Excel, Word, Outlook, GeoWeb.
 • Je hebt een rijbewijs B en bij voorkeur ook een vaarbewijs 1 (of bent bereid om dit te halen).

Dit bieden we

Als senior boswachter Veenweiden bij Staatsbosbeheer kun je rekenen op deze arbeidsvoorwaarden:

 • Een maandsalaris van minimaal € 3246,16 en maximaal € 4340,57 (schaal 8 CAO Rijk per 1 juli 2024) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,5% van je salaris (per 1 juli 2024) dat je naar wens in kan zetten voor bijvoorbeeld extra verlofuren, extra geld of opleidingen.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar. Heb je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Staatsbosbeheer, dan behoud je deze. Voor nieuwe medewerkers geldt een proeftijd van één maand.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Staatsbosbeheer stimuleert kennisuitwisseling en persoonlijke groei. Je kunt gebruik maken van de Staatsbosbeheer Academie voor trainingen en opleidingen en van het aanbod van Leer je Groen en GoodHabitz.
 • Bekijk alle arbeidsvoorwaarden.

De officiële functienaam is boswachter beheer, onderdeel van de functiefamilie Uitvoering, functiegroep Medewerker Natuur- en Terreinbeheer, van het functiegebouw Rijk.

Informatie over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

In Noord-Holland beheren we 18.000 hectare met een grote variatie in beheertypen. Van dynamische duinen langs de Noordzeekust en gevarieerde bossen langs de binnenduinrand tot weidse polders met weidevogels en rietlanden. Maar ook forten van de Stelling van Amsterdam, recreatiebossen bij de grote steden en landgoederen, rijk aan cultuurhistorie.

In beheergebied Veenweiden wisselen graslanden, waterpartijen en moeraselementen elkaar af. Het dagelijkse werk van het beheerteam bestaat uit onderhouden van terreinen voor natuur én mens. Het beheer doen we voor een deel zelf, waarbij de nadruk ligt op de meest kwetsbare percelen zoals veenmosrietlanden. Daarbij maken we gebruik van speciaal aangepaste materieel dat meestal per boot wordt vervoerd. Daarnaast onderhouden we contacten met agrariërs die een groot deel van het weidevogelbeheer voor ons uitvoeren en met aannemers die een scala aan werkzaamheden doen. Verder begeleiden we vrijwilligers en geven we rondleidingen voor publiek.

Dit is handig om te weten

 • Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Daan Hent, operationeel gebiedsmanager Veenweiden, telefoon 06 22 92 16 34.
 • De aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure voor nieuwe medewerkers bij Staatsbosbeheer.

Jouw contactpersoon

Caroline van Gent

corporate recruiter
Vacature delen:

Passende vacatures direct in je mailbox?