Opleiding tot boswachter (bbl) - veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de leerwerkplekken bij Staatsbosbeheer voor de 2-jarige deeltijdopleiding bbl bos- en natuurbeheer op niveau mbo3 of mbo4.

Kom ik in aanmerking voor een leerwerkplek zonder vooropleiding of praktijkervaring in natuurbeheer?

Bij de selectie kijken we of je al enige ervaring en/of kennis hebt. De opleiding duurt drie jaar. Staatsbosbeheer biedt een leerwerktraject voor twee jaar aan. Van de kandidaten verwachten we dat ze de opleiding in twee jaar kunnen afronden. De selectiecommissie houdt er rekening mee dat het gaat om kandidaten die nog moeten beginnen met de opleiding en vaak nog geen voorkennis hebben.

Voor niveau mbo3 kijken we of je, naast ervaring, andere competenties hebt om de opleiding in twee jaar af te ronden. Je moet kunnen aantonen dat je affiniteit hebt met het werkveld én beschikt over een hands-on-mentaliteit.

Voor niveau mbo4 is het belangrijk dat je al basiskennis hebt, zoals kennis van soorten, ecologie, bodem en landschap, en beschikt over organisatietalent. Heb je dit niet, dan is het lastig de opleiding in twee jaar af te ronden. Ons advies is dan om eerst te kiezen voor niveau mbo3.

Hoe ziet de selectieprocedure eruit?

De leerwerkplekken zijn voor bbl-leerlingen bos- en natuurbeheer niveau 3 en 4. Zodra de vacature in maart wordt opengesteld, kan iedereen solliciteren. Uit de binnengekomen reacties kiezen we kandidaten voor de  selectiedag. Tijdens deze dag voeren we twee gesprekken met de kandidaten en krijgen ze zowel individuele als groepsopdrachten. Na deze selectiedag kiezen we de kandidaten die een 2-jarige leerwerkplek krijgen bij Staatsbosbeheer.

Wie is betrokken bij de selectieprocedure voor de leerlingen?

Medewerkers van Yuverta en Staatsbosbeheer.

Kan ik als leerling solliciteren op interne vacatures?

Tijdens de duur van de opleiding tot één jaar na afloop van de leerwerkovereenkomst (mits afgestudeerd!) kun je solliciteren op interne vacatures van Staatsbosbeheer.

Welke (leer)mogelijkheden zijn mogelijk tijdens het leerwerktraject?

Staatsbosbeheer richt zich op de niveaus:

  • mbo bos- en natuurbeheer niveau 3;
  • mbo bos- en natuurbeheer niveau 4.

Deze niveaus leiden op voor boswachter (beheer/publiek/ecologie) schaal 4 tot en met 8.

Kom ik in aanmerking als ik geen ervaring heb en de middelbare leeftijd heb bereikt?

De opleidingsplaatsen zijn voor alle leeftijden toegankelijk. In de vacaturetekst wordt voor mbo3 o.a. gevraagd naar een diploma mbo2 bos- en natuurbeheer of vergelijkbare opleiding. Het hebben van aantoonbare praktijkervaring, aantoonbare affiniteit met het werk van Staatsbosbeheer en het hebben van een hands-on-mentaliteit is een voorwaarde. De praktijkervaring kun je hebben opgedaan in bijvoorbeeld het bos- en natuurbeheer, hovenierswerk, groenvoorziening of loonwerk. Voor mbo is hebben van de basiskennis nog belangrijker.

Ik heb een bachelor bos- en natuurbeheer behaald aan de universiteit. Kom ik in aanmerking voor een mbo-leerwerkplek?

Geadviseerd wordt te solliciteren op een volwaardige functie. De basiskennis is naar verwachting aanwezig. De praktijk zou dan wel nog geleerd moeten worden.

Ik heb een bachelor (anders dan bos- en natuurbeheer) behaald aan de universiteit. Kom ik in aanmerking voor een mbo-leerwerkplek?

Dat is lastig te beoordelen. We vragen enige basiskennis omdat het gaat om een 2-jarige leerwerkplek. De opleiding duurt normaal gesproken drie jaar. Aan de hand van het cv en de motivatie moeten wij kunnen beoordelen of het voor jou haalbaar is de opleiding in twee jaar af te ronden. Kennis en ervaring zijn belangrijker dan jouw werk- en denkniveau. Of je moet kiezen voor niveau 3 of 4 is afhankelijk van je basiskennis. Als je nog geen basiskennis in huis hebt, dan is het moeilijk niveau 4 in twee jaar af te ronden, ongeacht jouw opleidingsniveau.

Wat kan ik doen om mijn kans op een leerwerkplek te vergroten?

Om kans te maken, adviseren wij jou ervaring op te doen met het werk van bos- en natuurbeheer. Dat is o.a. mogelijk door vrijwilligerswerk te doen of de IVN-gidsencursus te volgen. Of door andere klussen te doen waaruit blijkt dat je wat basiskennis en affiniteit hebt met het werkveld.

Door wie wordt de opleiding verzorgd?

De opleiding zelf wordt verzorgd door Yuverta opleidingen te Velp. De leerwerkplekken zijn bedoeld om je verder te ontwikkelen en het geleerde in praktijk te brengen.

Ik denk aan een carrièreswitch en ben gebonden aan een bepaald gebied. Maak ik kans op een leerwerkplek bij mij in de buurt?

Tijdens de opleiding wordt er van jou verwacht dat je flexibel bent wat betreft de locatie van de leerwerkplek. Word je geselecteerd voor deelname aan de selectiedag, dan krijg je vooraf een overzicht met beschikbare locaties. Je kan drie voorkeuren aangeven. Als je geselecteerd wordt voor een leerwerkplek wordt een locatie aan je toegewezen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met jouw voorkeuren. Maar we kunnen vooraf geen garantie geven dat dat lukt, dat is afhankelijk van het aanbod en de bezetting landelijk. Op een aantal leerwerkplekken zijn ook overnachtingsmogelijkheden. Het eerste leerjaar kiezen we vanuit Staatsbosbeheer een locatie voor je, maar voor het tweede leerjaar moet je zelf een andere leerwerkplek binnen de organisatie zoeken.

Wat houdt het werken in het groen in? En welke opleiding is daarvoor vereist?

Dat is sterk afhankelijk van wat je precies wilt gaan doen. We hebben bijvoorbeeld drie typen boswachters:

  • boswachter beheer: focus op het beheer van een gebied;
  • boswachter ecologie: focus op de flora en fauna in een gebied;
  • boswachter publiek: focus op contact met de bezoekers van een gebied, geeft informatie, beantwoordt vragen e.d..
  • boswachter boa: dit is een boswachter publiek met specifieke boa-taken en focus op veiligheid en handhaving in een gebied.

 Allemaal buitenbanen met een verschillend takenpakket. Het gaat er dus vooral om: wat past bij je, waar wil je werken, waar liggen je talenten, o.a. opgedaan in eerdere banen, vrijwilligerswerk of opleiding. Bijna al onze boswachters hebben minstens mbo niveau 3 en/of 4, richting bos- en natuurbeheer, aangevuld met flora en faunacursussen, IVN gidsencursussen en/of BOA.

Wat wordt bedoeld met ‘relevante werkervaring’ op het sollicitatieformulier?

In het stuk voor ‘Relevante ervaring op het gebied van bos- en natuurbeheer’ kun je beschrijven wat je ervaring is met taken en werkzaamheden, die raakvlakken hebben met het werkveld bos- en natuurbeheer.

Ik heb een mbo3-diploma van een heel andere sector. Kan ik dan toch in aanmerking komen voor een niveau 4-opleiding?

Voor de bbl-plekken bos- en natuurbeheer niveau 4 vragen wij enige ervaring in de zin van een vooropleiding bos- en natuurbeheer niveau 3 of gelijkwaardige opleiding of ervaring als vrijwilliger. Een opleiding niveau 3 van een andere sector, zien wij niet als relevante ervaring voor de opleiding bos- en natuurbeheer niveau 4.

Waar zijn de opleidingsplaatsen bij Staatsbosbeheer?

De opleidingsplaatsen bij Staatsbosbeheer zijn landelijk verdeeld over de provinciale eenheden in het hele land.

Wordt de opleiding bos- en natuurbeheer intern bij Staatsbosbeheer gegeven?

Nee, de opleidingen worden niet door Staatsbosbeheer zelf verzorgd. Staatsbosbeheer werkt tijdens dit traject nauw samen met Yuverta te Velp (mbo bos- en natuurbeheer niveau 3 en 4). Bij Yuverta kun je kiezen tussen de bol- en/of bbl-opleiding.

Welke loopbaankansen zijn er in het vakgebied?

Binnen Staatsbosbeheer zijn boswachters met verschillende specialisaties, onder andere beheer, publiek en ecologie. De functies variëren van schaal 4 tot 9. Ontwikkeling binnen het vakgebied is altijd mogelijk. De mogelijkheid om daadwerkelijk een stap te kunnen zetten naar een andere functie is uiteraard ook afhankelijk van kennis, ervaring en niet te vergeten: de vacatures die er zijn.

Ik heb geen rijbewijs, is dat een probleem?

Het hebben van een rijbewijs (B en/of T) is een pre. Niet alleen om op de werkplek te komen, maar ook om binnen het werkgebied te reizen. Heb je geen rijbewijs, dan ben je afhankelijk van collega’s als je het veld in moet. In hoeverre dat op een bepaalde locatie mogelijk is, is moeilijk te beoordelen. De leerwerkplekken bij Staatsbosbeheer zijn over het algemeen niet bereikbaar per openbaar vervoer. Zonder rijbewijs moet je zelf heel flexibel zijn om op de locatie te komen, bijvoorbeeld door overnachtingsmogelijkheden in de buurt te regelen.

Kom ik in aanmerking met een overgangsbewijs naar havo 4? Zo niet, wat is dan een passende vooropleiding?

Voor vragen over opleidingen kun je contact opnemen met Yuverta te Velp. Zij kunnen beter beoordelen welke startkwalificatie je nodig hebt om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats. De school verzorgt de opleiding en Staatsbosbeheer biedt leerwerkplekken om het geleerde in de praktijk te brengen en ervaring op te doen. Zoals nu in de vacaturetekst staat vermeld, wordt hier een vooropleiding gevraagd van een mbo2 en/of mbo3 opleiding bos- en natuurbeheer.

Hoe lang duurt een leerwerktraject en hoeveel uur werk je per week?

Een leerwerktraject duurt twee jaar met een proeftijd van twee maanden. Je werkt gedurende deze periode 32 uur per week (4 dagen) en 1 dag per week ga je naar school in Velp.

Welk niveau is het meest passend voor mij?

Of je moet kiezen voor niveau 3 of 4, is afhankelijk van je basiskennis. Als je nog geen basiskennis in huis hebt, dan is het moeilijk niveau 4 in twee jaar af te ronden. We adviseren dan om eerst te kiezen voor niveau 3.

Geeft het leerwerktraject een baangarantie?

Een leerwerkovereenkomst geeft geen garantie op een baan bij Staatsbosbeheer. Je kunt wel gedurende het leerwerktraject en één jaar na afloop (mits afgestudeerd!) solliciteren als interne kandidaat.

Waar kan ik meer informatie vinden over opleidingen en cursussen?

Meer informatie over opleidingen en cursussen kan je o.a. hier vinden:

Kan ik tussentijds van opleidingsniveau wijzigen?

Tussentijdse wijziging van opleidingsniveau kan alleen in overleg met Staatsbosbeheer.

Kan ik tussentijds mijn leerwerkovereenkomst beëindigen?

Tussentijdse beëindiging – na het verstrijken van de proeftijd – van de leerwerkovereenkomst, kan alleen schriftelijk, tegen het einde van de kalendermaand, rekening houdend met de geldende opzegtermijn. Hierbij geldt een terugbetalingsverplichting conform § 12.3 van de CAO Rijk.