Provinciehoofd Drenthe

Vacature delen:
Reageer voor 19 juli 2024
Ben je een inspirerende leidinggevende met kennis van ons werkveld? Wil jij je samen met het team in Drenthe inzetten om de doelen van Staatsbosbeheer te behalen? Dan komen we graag met je in contact.

Dit is je werk

Als provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Drenthe geef je samen met het provinciaal managementteam op inspirerende wijze leiding. Samen met jouw collega-provinciehoofden en het provinciaal managementteam draag je bij aan de strategie en het behalen van de doelen van Staatsbosbeheer. Je vertaalt het landelijk beleid naar provinciaal niveau en bent integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de afgesproken doelstellingen voor jouw provinciale eenheid.

De ambitie van Staatsbosbeheer richt zich op het vergroten van de kwaliteit en het uitvoerend vermogen van de organisatie. Daarnaast draagt Staatsbosbeheer bij aan en denkt mee over maatschappelijke opgaven in de fysieke ruimte, waaronder natuurbeheer, stikstofmaatregelen, energietransitie, klimaat en duurzame landbouw. Dit doen we met een groen hart en vanuit onze rol als grondbezitter en beheerder van meer dan 270.000 hectare in Nederland.

Dit vraagt van het provinciehoofd vakmanschap en bouwen aan een slagvaardige organisatie die kan handelen en inspelen op actuele vraagstukken en maatschappelijke opgaven. Hierbij betrek je en werk je intensief samen met het provinciaal managementteam en laat je je adviseren door het provinciale team Advies & Projecten. Je bent het bestuurlijk boegbeeld van Staatsbosbeheer richting de provincie en andere partijen op provinciaal niveau.

Je bent verantwoordelijk voor het slagvaardig organiseren van je provinciale eenheid en de voorbereiding van de teams op toekomstige ontwikkelingen. Dit betekent onder andere dat je de bedrijfsvoering optimaliseert en beheer- en projectwerkzaamheden goed met elkaar verbindt. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • uitvoeren van terreinbeheer binnen de SNL-kaders (goede PCDA cyclus met accent op maximale inzet en optimalisatie);
 • tot stand brengen en uitvoeren van een doorlopend gevulde projectenportefeuille, gericht op natuurherstel en kwaliteitsverbetering van terreinen, en realiseren van een constructieve combinatie tussen landelijke programma’s van Staatsbosbeheer en opgaven in de provinciale context;
 • via een meerjarig bedrijfsplan sturen op een bijdrage aan de doelstellingen voor de concernbrede verzakelijking van activiteiten;
 • uitvoeren van gefinancierde wettelijke taken op het gebied van educatie, jeugd en beleven;
 • bijdragen aan en sturen op een goed werkende vastgoedportefeuillestrategie;
 • actief participeren in gebiedsprocessen gericht op maatschappelijke ruimtelijke opgaven.

Je stimuleert opgavegericht en omgevingsgericht werken, wat vraagt om werken in verbinding met collega’s van het eigen organisatieonderdeel én actief samenwerken met collega’s van andere organisatieonderdelen en externe partijen. Je vervult hierbij een voorbeeldfunctie, draagt vanuit deze positie onze kernwaarden uit (slagvaardig, zelfbewust, verbindend, vernieuwend en veerkrachtig) en draagt bij aan een cultuur van gezamenlijkheid, samenwerken en vertrouwen.

De provinciale eenheid van Staatsbosbeheer in Drenthe bestaat uit landschappen met hoge natuurwaarden en op landelijke schaal belangrijke ecosystemen. In totaal 36.000 hectare natuur, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 en nationale parken. Jaarlijks verwelkomen we in Drenthe meer dan 3 miljoen bezoekers.

De provinciale eenheid telt circa 100 medewerkers. Je stuurt hiervan acht teamleiders en een manager buitencentrum rechtstreeks aan. Je valt hiërarchisch onder de directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling.

Dit is jouw inbreng

Als provinciehoofd beleef je plezier aan het ontwikkelen van je provinciale team, zodat optimaal wordt bijgedragen aan de landelijke doelstellingen van Staatsbosbeheer. Daarnaast ben je goed in politiek-bestuurlijk samenwerken en weet je jezelf goed te bewegen in deze netwerken en (potentiële) relaties op verschillende niveaus.

Je ziet het als een uitdaging om binnen de kaders en met ondernemers en bestuur te zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Je beschikt over aantoonbare relevante ervaring en kunt deze nieuwe verdienmodellen intern goed weg zetten. Je bent een krachtige leidinggevende die sturing kan geven aan verandering.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring en kwaliteiten vanuit een voorbeeldrol.
 • Je bent in staat om teams en medewerkers te inspireren en ontwikkelen.
 • Je creëert een vertrouwelijke omgeving waarbinnen reflectie en coaching leidt tot een positief lerend teamklimaat.
 • Je bent ervaren in het sturen op en behalen van resultaten en bent in staat om het ondernemerschap te vergroten.
 • Je weet een goed in- en extern netwerk op te bouwen en beschikt over het vermogen om externe opgaven en partners te verbinden met interne doelstellingen.
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en weet het bestuurlijke krachtenveld positief te beïnvloeden.
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van veranderprocessen.
 • Je hebt ervaring in het vertalen van strategie naar implementatie.
 • Je kunt aantoonbaar schakelen tussen de strategische organisatiedoelen en de daarvoor benodigde resultaten, maatregelen en acties in het veld.

Dit bieden we

Als provinciehoofd Drenthe bij Staatsbosbeheer kun je rekenen op deze arbeidsvoorwaarden:

 • Een maandsalaris van minimaal €5864,55 en maximaal €8550,40 (schaal 14 CAO Rijk per 1 juli 2024) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,5% van je salaris (per 1 juli 2024) dat je naar wens in kan zetten voor bijvoorbeeld extra verlofuren, extra geld of opleidingen.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd. Heb je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Staatsbosbeheer, dan behoud je deze. Voor nieuwe medewerkers geldt een proeftijd van één maand.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Staatsbosbeheer stimuleert kennisuitwisseling en persoonlijke groei. Je kunt gebruik maken van de Staatsbosbeheer Academie voor trainingen en opleidingen en van het aanbod van Leer je Groen en GoodHabitz.
 • Bekijk alle arbeidsvoorwaarden.

De officiële functienaam is provinciehoofd, onderdeel van de functiefamilie Lijnmanagement, functiegroep Manager, van het functiegebouw Rijk.

Informatie over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Dit is handig om te weten

 • Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Boudewijn Revis, directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling, 06 26 90 40 08.
 • De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een assessment.
 • De aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure voor nieuwe medewerkers bij Staatsbosbeheer.

Jouw contactpersoon

Caroline van Gent

corporate recruiter
Vacature delen:

Passende vacatures direct in je mailbox?