Programmamanager Programmatische Aanpak Grote Wateren

Vacature delen:
Reageer voor 5 juni 2023
Voor ons programma Deltanatuur zoeken we een programmamanager voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Een netwerker die in goede samenwerking stuurt op doelen en resultaten, intern én extern.

Dit is je werk

De overheid werkt met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Dijken, dammen, peilbeheer en inpoldering maakten Nederland veilig en welvarend. Dat ging wel ten koste van de natuur in de Rijkswateren. Veel kenmerkende soorten zijn verdwenen of staan onder druk. Daarom investeren de ministeries in de aanleg van leefgebied, herstel van ecologische verbindingen en natuurlijke dynamiek in onze grote wateren. De uitvoering van de PAGW is belegd bij Rijkswaterstaat (RWS), Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Als programmamanager voer je je taken uit in het landelijk PAGW-team (RWS, RVO, Staatsbosbeheer) en binnen Staatsbosbeheer in samenwerking met de programmadirecteur Deltanatuur en de regionale programmamanagers in het programma Deltanatuur.

Als programmamanager ben je een netwerker bij uitstek en je hebt een brede kennis van het werkveld. Je combineert in deze functie de externe vertegenwoordiging met de interne organisatie van Staatsbosbeheer.

Voor de externe vertegenwoordiging heb je een goede antenne voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Vooruitdenken en eco-systeemdenken zit in je natuur: wat moet er op korte termijn gebeuren en wat op langere termijn? Wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s? Wat betekent dit voor jouw rol binnen Staatsbosbeheer? Je bewaakt en borgt op landelijk niveau de realisatie, capaciteit en planning van de PAGW-opdracht.

Dat doe je niet alleen. Je werkt effectief samen met de regionale programmamanagers van Deltanatuur en alle geledingen binnen Staatsbosbeheer die nodig zijn voor een effectieve uitvoering van de PAGW-opdracht.

In je externe rol:

 • Je vertegenwoordigt Staatsbosbeheer bij landelijke PAGW-activiteiten, zowel binnen als buiten Staatsbosbeheer. Je maakt deel uit van het landelijke kernteam (IenW, LNV, RWS, RVO, Staatsbosbeheer) en het landelijke programmateam (RWS, RVO, Staatsbosbeheer). Je bereidt samen met de regionale programmamanagers van Deltanatuur de inzet in relevante bestuurlijke gremia voor (directeurenoverleg, managementteam, stuurgroep). Je zorgt voor een bestendige relatie met de opdrachtgevende ministeries LNV en IenW. Je zorgt voor borging van de inzet in schriftelijke opdrachten met adequate financiële dekking.
 • Je opereert en schakelt strategisch in de drie uitvoeringsorganisaties RWS, RVO en Staatsbosbeheer, de opdrachtgevende ministeries IenW en LNV en richting belangenorganisaties.
 • Je voert programmabrede werkzaamheden uit, organiseert waar en wanneer nodig aanvullende benodigde inzet van Staatsbosbeheer. Je zorgt voor goede interne afstemming bij opstellen van streefbeelden, monitoren en evalueren van doelbereik PAGW, kennisagenda, adviseren over (gebieds)financiering, voorbereiden van nieuwe preverkenningen en projecten en periodiek actualiseren van het programmaplan.

In je interne rol:

 • Je positioneert en coördineert de PAGW-opdracht binnen Staatsbosbeheer als een meerjarige externe opdracht. Je borgt de afstemming met de regionale programmamanagers Deltanatuur, de vakinhoudelijke afdelingen en de provinciale eenheden van Staatsbosbeheer.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt binnen Staatsbosbeheer voor het voorbereiden van de begroting en de personele programmering en bewaken van de voortgang in de werkzaamheden. Je rapporteert daarover aan het management van zowel de opdrachtgevers als de uitvoeringsorganisaties.
 • Je organiseert de inzet van Staatsbosbeheer in projectoverstijgende, programmabrede PAGW-activiteiten. En je coördineert samen met de regionale programmamanagers Deltanatuur de inzet van Staatsbosbeheer in de PAGW-projecten en preverkenningen.
 • Je bewaakt de samenhang in doelstellingen en activiteiten van het landelijke programma en de regionale projecten in de PAGW, inclusief de betrokkenheid en inzet van de provinciale eenheden en beheerteams.
 • Je registreert, analyseert en verwoordt de mogelijke risico's en kansen van (inter)nationale ontwikkelingen en verwachtingen op de (middel)lange termijn voor dit specifieke aandachtsgebied en andere voor het programma relevante werkterreinen of programma’s (Deltaprogramma, IRM, NPLG, HWBP, DPZW, e.d.).

Dit is jouw inbreng

Als programmamanager ben je een goede netwerker. Je bent je bewust van de dynamiek en belangen binnen en buiten de organisatie. Je bent in staat inhoudelijk te sturen op programmadoelen en resultaten van de PAGW en doet dit in een goede samenwerking, zowel intern als extern. Je bent in staat resultaten te boeken gekoppeld aan de doelen van het programma en de doelen uit het ondernemingsplan.

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau.
 • Je hebt een degelijke kennis van het werkveld water en affiniteit met ecologie en natuur op systeemniveau.
 • Je hebt ervaring met programmatisch werken en het adaptief inrichten hiervan en kennis van opdrachtgeven en opdrachtnemen bij beleid- en uitvoeringsorganisaties;
 • Je hebt kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke, politiek-bestuurlijke, financieel-economische en technische aspecten van het (beleids)terrein waarop het programma PAGW betrekking heeft.
 • Je hebt ervaring met opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving en omgaan met diverse, soms tegengestelde, belangen en stakeholders.
 • Je kunt goed samenwerken in een team en hebt ervaring met aansturen van en ruimte geven aan professionals.

Dit bieden we

Als programmamanager Programmatische Aanpak Grote Wateren bij Staatsbosbeheer kun je rekenen op deze arbeidsvoorwaarden:

 • Een maandsalaris van € 4688 – € 6989 (schaal 13 CAO Rijk) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris dat je naar wens in kan zetten voor bijvoorbeeld extra verlofuren, extra geld of opleidingen.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd. Heb je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Staatsbosbeheer, dan behoud je deze. Voor nieuwe medewerkers geldt een proeftijd van één maand.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Staatsbosbeheer stimuleert kennisuitwisseling en persoonlijke groei. Je kunt gebruik maken van de Staatsbosbeheer Academie voor trainingen en opleidingen en van het aanbod van Leer je Groen en GoodHabitz.
 • Bekijk alle arbeidsvoorwaarden.

De officiële functienaam is senior programmamanager, onderdeel van de functiefamilie Project-/ Programmamanagement, functiegroep Project-/Programmamanager, van het functiegebouw Rijk.

Informatie over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Als programmamanager maak je onderdeel uit van de afdeling Projecten & Programma’s van de directie Kennis & Expertise. Je werkgebied is landelijk met accent op de grote wateren.

Dit is handig om te weten

 • Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marc de Wit, manager Projecten & Programma’s, 06-10337782.
 • De aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure voor nieuwe medewerkers bij Staatsbosbeheer.

Jouw contactpersoon

Anna Sprenkeling - recruiter bij Staatsbosbeheer

Anna Sprenkeling

corporate recruiter
+31610203149
Vacature delen:

Passende vacatures direct in je mailbox?