Omgevingsmanager Overijssel

Vacature delen:
Reageer voor 29 juni 2024
Houd jij wel van een uitdaging en ben je een verbinder? Wij zoeken wij een ervaren omgevingsmanager met een groen hart die zich in wil zetten voor natuur in Overijssel.

Dit is je werk

Wij zoeken een ervaren omgevingsmanager die wil werken aan projecten met een uitdaging. Je werkt vanuit het team Advies & Projecten van Staatsbosbeheer in Overijssel met collega’s en externe partijen aan natuurinrichtings- en ontwikkelplannen. Samen maken we Overijssel nog mooier.

In jouw rol als omgevingsmanager zorg je voor een goede afstemming met partners en belanghebbenden, zoals gemeenten, waterschappen, collega terreinbeheerders, pachters en omwonenden. Daarbij signaleer je opvattingen in de omgeving en potentiële dreigingen en je doet voorstellen hoe hierop in te spelen. Dat betekent dat je een nauwkeurig beeld van de omgeving hebt of krijgt, dat je weet wie welk belang heeft en hoe de balans is daartussen. Door een luisterend oor te bieden en je diplomatiek op te stellen, kom je steeds weer tot geschikte voorstellen voor alle partijen.

Ook intern stem je zaken goed op elkaar af en ben je een schakel tussen projecten en de beheerteams. Je hebt nauw contact met de teamleiders en boswachters van de gebieden waar projecten spelen.

Je vertegenwoordigt Staatsbosbeheer bij ontwikkelingen en projecten van derden, bijvoorbeeld dijkversterkingen, windmolen- en zonneparken, waterwinningen, stedelijke ontwikkelingen, e.d. die invloed hebben op onze natuurterreinen. Je neemt deel aan externe en interne overleggen, coördineert en stroomlijnt de zaken intern rond deze ontwikkelingen en adviseert over in te nemen standpunten en te nemen besluiten.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor voorbereiden en aanvragen van vergunningen, ondersteunen van ruimtelijke procedures en afstemmen met bevoegd gezag en nutsbedrijven. En je bent medeverantwoordelijk voor het laten uitvoeren en begeleiden van onderzoeken voor projecten.

Je communiceert proactief en transparant over de projecten en maakt zelfstandig informatieuitingen, zoals persberichten, nieuwsbrieven en content voor de website. Je organiseert informatiebijeenkomsten en bent aanspreekpunt voor vragen vanuit de omgeving en de beheerteams. Je doet wat je zegt en werkt transparant, verrassingsvrij en planmatig aan de hand van verschillende modellen.

In het projectteam werk je nauw samen met de projectleider en projectmedewerkers. In complexe projecten werken we op basis van de IPM (integraal projectmanagement)-rollen.

Dit is jouw inbreng

 • Je hebt een hbo werk- en denkniveau, met bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van communicatie of bos- en natuurbeheer.
 • Je bent communicatief sterk, breed georiënteerd, sensitief in werkrelaties, hebt oog en oor voor uiteenlopende belangen, werkt verbindend en weet mensen te enthousiasmeren en motiveren.
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met projectmatig werken in het groene werkveld.
 • Je bent resultaatgericht, kunt goed plannen en organiseren.
 • Je bent een professional en fijne collega: serieus wanneer nodig, met een geintje wanneer dat kan.
 • Kennis over de provincie Overijssel en van de natuurgebieden in Overijssel is een pre.

Dit bieden we

Als omgevingsmanager bij Staatsbosbeheer kun je rekenen op deze arbeidsvoorwaarden:

 • Een maandsalaris van € 3404,39 – € 5389,87 (schaal 10 CAO Rijk per 1 juli 2024) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,5% van je salaris (per 1 juli 2024) dat je naar wens in kan zetten voor bijvoorbeeld extra verlofuren, extra geld of opleidingen.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd. Heb je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Staatsbosbeheer, dan behoud je deze. Voor nieuwe medewerkers geldt een proeftijd van één maand.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Staatsbosbeheer stimuleert kennisuitwisseling en persoonlijke groei. Je kunt gebruik maken van de Staatsbosbeheer Academie voor trainingen en opleidingen en van het aanbod van Leer je Groen en GoodHabitz.
 • Bekijk alle arbeidsvoorwaarden.

De officiële functienaam is omgevingsmanager, onderdeel van de functiefamilie Advisering, functiegroep (Senior) Adviseur, van het functiegebouw Rijk.

Informatie over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

De gebieden van Staatsbosbeheer in Overijssel kenmerken zich door variatie in natuur en landschappen; van laagveenmoeras en dynamische rivieren tot uitgestrekte heidevelden. Met ruim 20.000 ha natuur zijn we stevig verankerd in veel gemeenten van Overijssel. We werken nauw samen met de provincie, Rijkswaterstaat en waterschappen bij de ontwikkelingen in en om en het beheer van de terreinen. Daarnaast heeft beheren we twee nationale parken, riviernatuur, cultuurhistorische objecten en kleinschalige landschapselementen. Jaarlijks komen 10 miljoen bezoekers naar onze gebieden, waarbij De Weerribben en de Sallandse Heuvelrug favoriet zijn.

We staan voor veel uitdagingen. Als uitvoeringsorganisatie verbinden we beleid met de uitvoering ervan in onze terreinen. Dit zijn niet alleen natuuropgaven, maar ook opgaven op het gebied van klimaat, ecologische waterkwaliteit en duurzaam bosbeheer. Staatsbosbeheer draagt bij aan diverse rijksambities door systeemherstel in de IJssel-Vechtdelta, aanleg van nieuw bos, vernatting van veengebieden en het nemen van antiverdrogingsmaatregelen. We werken verder aan verbinding met de agrarische sector bijvoorbeeld in de uitrol van natuur inclusieve landbouw en we werken voor de provincie Overijssel mee aan het provinciale programma landelijk gebied.

Overijssel kent veel verschillende interessante projecten. De meeste projecten staan naast het reguliere beheer, zijn grotendeels extern gefinancierd en dragen bij aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland of aan de strategische organisatiedoelstellingen. Ze komen voort uit landelijke en regionale programma's, zoals Programma Natuur, Natura 2000, Programma Deltanatuur (inclusief Programmatische Aanpak Grote wateren en KRW) en HOP (Haarvaten op peil). Maar er zijn ook meer lokale projecten voor bijvoorbeeld bepaalde plant- of diersoorten komen voor. Je komt in ieder geval te werken voor Natura 2000-projecten in de Weerribben, het Haaksbergerveen en Punthuizen Stroothuizen.

Dit is handig om te weten

 • Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marlies Ellenbroek, teamleider Advies & Projecten Overijssel, 06 51 20 71 51.
 • De eerste gespreksronde staat gepland op donderdag 11 juli in Deventer.
 • De aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure voor nieuwe medewerkers bij Staatsbosbeheer.

Jouw contactpersoon

Caroline van Gent

corporate recruiter
Vacature delen:

Passende vacatures direct in je mailbox?