Boswachter Zeeland-Zuid

Vacature delen:
Reageer voor 1 augustus 2024
Wordt jij enthousiast van vlinders, wilde flora en andere graslandsoorten? Wil jij met je met collega’s kijken naar kansen voor optimalisatie en die vertalen naar de beheerpraktijk? Solliciteer nu!

Dit is je werk

In deze functie van boswachter beheer ligt de focus op beheren van grasland en uitbesteden van werk. Het areaal grasland in beheergebied Zeeland-Zuid is ruim 2400 hectare. Voor het beheer hiervan werken we samen met 200 pachters en met aannemers die maaien en afrasteringen onderhouden.

Het plannen en uitbesteden van werk dient zorgvuldig te gebeuren conform wet- en regelgeving. Graslandbeheer vereist ook een goede aansturing van en samenwerking met pachters en aannemers. Daarom liggen deze twee taken bij een en dezelfde persoon binnen het team. Je wordt in daarbij aangestuurd en werkt nauw samen met de senior boswachter beheer.

Jouw werkzaamheden:

 1. Maken en bewaken van de (meerjaren)planning van het graslandbeheer.
  Je bent mede verantwoordelijk voor de financiële planning en sturing op de beschikbare budgetten. Je signaleert, initieert en realiseert manieren om het beheer van terreinen efficiënt en kwalitatief goed uit te voeren. Je ziet commerciële kansen en mogelijkheden voor samenwerking en maatregelen voor verbetering van de bedrijfsvoering.
 2. Inventariseren van de kwaliteit van graslanden en bijbehorende afrasteringen.
  Dit doe je onder andere samen met de boswachter ecologie en GIS-specialisten. Je legt data vast in GIS, Excel en/of CMSI. Aan de hand van de verzamelde data stel je in overleg het beheer bij – door onszelf, pachters of aannemers – en maak je (meerjaren)planningen voor de uitvoering.
 3. Uitgeven van het gebruik van graslanden aan pachters en huurders.
  Je onderhoudt een intensieve relatie met een groot deel van de 200 pachters en een aantal partners voor natuurinclusieve landbouw. Samen met hen optimaliseer je de kwaliteit van de graslanden en je legt gemaakte afspraken en samenwerkingen administratief goed vast. Dit laatste doe je in samenwerking met onze landelijk ondersteunende administratieve afdelingen.
 4. Uitbesteden en aansturen van werk door aannemers dat gerelateerd is aan graslandbeheer.
  Je schrijft aanbestedingen of kleinere werkomschrijvingen en voert start- en voortgangsgesprekken. Je bereidt werk in het veld voor, legt gemaakte afspraken vast en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het werk. Dit doe je samen met collega-boswachters beheer, waarbij jij het overzicht, de kwaliteit en de planning bewaakt. Bij grotere of specifieke klussen stuur je zelf de uitvoering door aannemers aan. Inkopen en aanbesteden van goederen en diensten gebeurt conform de aanbestedingsrichtlijnen van Staatsbosbeheer.

Dit is jouw inbreng

Voor deze functie zoeken we iemand met ervaring in het vakgebied. Affiniteit met en kennis van de Zeeuwse natuur en gebiedskennis zijn een pre. Je hebt een open werkhouding, kunt zelfstandig werken, maar ook nauw samenwerken met je collega's van het beheerteam en van projecten. Werkomschrijvingen en pachtcontracten vereisen Je hebt de administratieve vaardigheid die nodig is voor het maken van werkomschrijvingen en pachtcontracten. En je bent bereid om hieraan een aanzienlijk deel van je tijd te besteden, ga uit van 50%.

 • Je hebt minimaal een diploma mbo Bos- en Natuurbeheer niveau 4 (voorkeur) of aantoonbare relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met terreinbeheer en bij voorkeur van natuurlijk graslandbeheer en natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering. Je bent bereid tot verdere verdieping van die kennis.
 • Je hebt ervaring met opstellen van werkomschrijvingen en aanbestedingen van werk, met name grotere meervoudig onderhands uitbestede werken. En met houden van start- en voortgangsgesprekken, controle in het veld en bewaken van budget en planning.
 • Je bent sterk in het voeren van administratie, uitwerken van contractsjablonen en goed in het vastleggen ervan. Ervaring met werken met kaartbestanden als Geoweb en Gis is een pre.
 • Je hebt goede contactuele en communicatieve vaardigheden voor het in stand houden van een netwerk en het aansturen van aannemers. Je staat hierbij stevig in je schoenen en kunt relaties behouden ook wanneer er verschillen van visies zijn. Je kunt standpunten van Staatsbosbeheer verdedigen, vanuit de optiek ecologie en beschermen van de natuurwaarden in de gebieden.
 • Je hebt enige kennis en liefst ervaring van en met werken met SNL-typen en bijbehorend beheeradviezen.
 • Kennis van en enige affiniteit met de agrarische wereld en met name veehouderij is een pre;
 • Je hebt een rijbewijs B.

Dit bieden we

Als boswachter Zeeland-Zuid bij Staatsbosbeheer kun je rekenen op deze arbeidsvoorwaarden:

 • Een maandsalaris van € 3016,50 – € 3879,75 (schaal 7 CAO Rijk) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,5% van je salaris dat je naar wens in kan zetten voor bijvoorbeeld extra verlofuren, extra geld of opleidingen.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd. Heb je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Staatsbosbeheer, dan behoud je deze. Voor nieuwe medewerkers geldt een proeftijd van één maand.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Staatsbosbeheer stimuleert kennisuitwisseling en persoonlijke groei. Je kunt gebruik maken van de Staatsbosbeheer Academie voor trainingen en opleidingen en van het aanbod van Leer je Groen en GoodHabitz.
 • Bekijk alle arbeidsvoorwaarden.

De officiële functienaam is boswachter beheer, onderdeel van de functiefamilie Uitvoering, functiegroep Medewerker Natuur- en Terreinbeheer, van het functiegebouw Rijk.

Informatie over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Beheergebied Zeeland-Zuid is onderdeel van de provinciale eenheid Zuidwestelijke Delta die ook de beheergebieden Biesbosch, Zuid-Hollandse Delta (Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard), Grevelingen en Zeeland-Noord (Schouwen-Duiveland en Tholen) omvat.

In Zeeland-Zuid heeft Staatsbosbeheer 6000 hectare in beheer op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Je vindt hier duin- en bosgebieden, kreken, graslanden zoals droog schraalland, zilt- en overstromings grasland, hooilanden en (bloem-)dijken. De gebieden liggen overwegend versnipperd en ver uit elkaar.

Kenmerkend voor Zeeuws-Vlaanderen zijn dijken en kreken, maar je vind hier ook bossen en een robuust gebied als Braakman. Het Veerse Meer, met daarin onder andere de Schotsman, Goudplaat en Haringvreter is een van onze topgebieden met een grote biodiversiteit. In de Manteling van Walcheren liggen oude bossen met statige lanen en veel stinsenplanten rondom oude buitenplaatsen. De kuststrook langs de zuidwestkant van Walcheren kenmerkt zich door jonge bosaanplant onderlangs de duinen en enkele zeer soortenrijke vroon- en duingraslandjes. Op Noord- en Zuid-Beveland liggen enkele inlagen, kreken en bosgebieden. En langs de Westerschelde heeft Staatsbosbeheer enkele schor- en slikgebieden in beheer, zoals bij Waarde en bij Bath.

Het areaal grasland is verdeeld over Kapelse Moer, de Putting, Canisvliet, Schotsman, Kust van Walcheren en de gebieden rond de geulen in Zeeuws Vlaanderen. Het merendeel hiervan is verpacht. Uitgangspunt is om de natuurdoelen samen met deze gebruikers te bereiken. Vooral bij samenwerking voor natuurinclusieve landbouw hopen wij niet alleen binnen de door ons uitgegeven gebieden, maar ook op de andere percelen van deze ondernemers biodiversiteit te verhogen. Verder beheren we honderden kilometers dijken, waarbij we vooral de bloemdijken willen optimaliseren via zorgvuldig maaibeheer.

Dit is handig om te weten

 • Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Vincent Hoedt, teamleider Zeeland-Zuid, 06 83 64 84 61.
 • De gesprekken vinden plaats in week 35 (week 26-30 aug).
 • De aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure voor nieuwe medewerkers bij Staatsbosbeheer.

Jouw contactpersoon

Caroline van Gent

corporate recruiter
Vacature delen:

Passende vacatures direct in je mailbox?